List QT

101 Cách Thuần Hóa Đại Thần – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Ái Sanh Nhật Ký – Quảng Lăng Tán Nhi

Ái Thượng Phụ Tâm Nhân – Nhược Thấm (***)

Âm Duyên Kết – Tang Lý (***)

Ân Ái Tú Nhĩ Nhất Kiểm – Diệp Sáp (***)

Ban Mã Tuyến – Dịch Bạch Thủ (***)

Bạc Hà Hoa Hải – Nhược Hoa Từ Thụ

Bất Nhị Bất Hạnh Phúc – Tuyệt Ca

Biểu Tỷ Hung Mãnh – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Cao Cao Tại Thượng Đào Nữ Vương – Đẩu M (***)

Cách Cách Lai Liễu – Lạc Khuynh (***)

Cát Xá + Quy Chúc – Dư Mộc Dịch (***)

Chiều Cao Tính Cái Gì, Đẩy Ngã Vạn Tuế – Endless Đãi Tục

Chinh Đồ – Mạc Khinh Ly

Chuyện Ta Không Biết – Ninh Viễn (***)

Có Chuyện Muốn Nói Cho Ngươi – Ninh Viễn (***)

Cô cô, thỉnh thủ hạ lưu tình – Phá Quân Tình

Công Chúa, Xem Như Ngươi Lợi Hại! – Hồ Ly Đại Quân

Công Chúa Tha Mạng – Phượng Khi Vũ (***)

Công Chúa Tương Thân – Quân Ngôn Hoan (***)

Công Tâm Kế – Tiêu Dao Thập Ngũ (***)

Cố Nhiên – Lạc Khuynh (***)

Cung Khuynh – Minh Dã (***)

Cư Nhiên Ở Cách Vách – Bổn Điểu Tiên Phi

Dị Thế Nghiệt Duyên – Tuyệt Ca (***)

Dò Hư Lăng (Cổ Đại) – Quân Sola (***)

Dò Hư Lăng (Hiện Đại) – Quân Sola (***)

Duyến • Kiếp – Tuyệt Ca (***)

Đào Hoa Kiếp – Ninh Viễn (***)

Đại Cung + Nhạc Khuynh Hi – Minh Dã (***)

Đại Mạc Cuồng Ca – Tuyệt Ca

Đầu Ngón Tay – Mộ Thành Tuyết (***)

Đế Long Tu Thần – Tuyệt Ca (***)

Đệ Nhất Phu Nhân – Diệp Sáp (***)

Đi Ngược Chiều Gió – Trầm Mộ Trạch

Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Độc Phụ Làm Khó – Nhạc Chi Chi

Đúng Như Của Ngươi Ôn Nhu – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Gả Cho – Lạc Khuynh

Gia Lý Dưỡng Chích Cửu Vĩ Hồ – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Giang Hồ – Tái Kiến Đông Lưu Thủy

Giải Mật Quỷ Hút Máu – Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt

Hàng Đầu – Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt (***)

Hàng Đêm Sanh Ca – Ninh Viễn (***)

Hạ Oa Đích Lặc Cốt – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Hắc Đạo Nghịch Tập – Ninh Viễn (***)

Hi, kiểm sát trưởng đại nhân – Bằng Y Úy Ngã (***)

Hỉ Tương Cố – Mộ Thành Tuyết (***)

Hoàng Hậu Tại Thượng – Minh Dã (***)

Hoàng Thượng Đích Phi Tử Ở Rể – Hùng Lão Gia

Hồ Hoặc Hổ Tâm – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Hồng Nhan Nhược Tuyết – Hiểu Mộng Sương Thiên

Hữu Ương Lưỡng Song – Bằng Y Úy Ngã

Huyền Hi Duyến – Hồ Ly Đại Quân

Kê Đản Ái Thạch Đầu – Tích Trần

Khế Ước Chủ Tớ – Hiểu Bạo

Khi Băng Gặp Hỏa – Tiểu Bạch No1

Khi Cup A Gặp Cup C – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Khi Nào Yêu Thượng Ta – Linh Điểm Để Đạt

Khoa Cấp Cứu – Đẩu M

Không Phụ Năm Xưa – Triêu Khuynh Nhan

Kiến Ky – Mộ Thành Tuyết (***)

Lam Điền Nhật Noãn – Mạc Khinh Ly (***)

Lang Hoặc – Tam Đồ Nguyệt Đế

Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng – Bổn Điểu Tiên Phi (***)

Lạc Thủy Tình Nhân – Nhược Thấm (***)

Lĩnh Dưỡng Quan Hệ – Vân Võng Nhiên (***)

Loạn Thế Vấn Đạo – Tái Kiến Đông Lưu Thủy

Lớp Trưởng Đại Nhân Cái Gì, Ghét Nhất! (***)

Luật Sư, Đừng Chạy! – Mộc Hãn

Ma Nữ Nghê Thường – Bát Thiên Tuế (***)

Manh Sủng – Tuyệt Ca (***)

Mặt Trời Mọc Phương Đông – Dịch Bạch Thủ

Mị Hoặc Hồng Nhan – Cửu Nguyệt Hoa Lạc

Mỹ Nữ Thủ Trưởng – Tái Kiến Đông Lưu Thủy (***)

Nghe Xem, Là Thời Gian Đang Hát – Lạc Mạc Chi Vũ

Nguyện Giả Thượng Câu – Minh Dã (***)

Ngự Tỷ Giang Hồ – Ninh Viễn

Ngự Tỷ Quyết Đấu – Trình Xiển

Ngự Yêu – Tuyệt Ca

Ngược Ngẫu – Hồ Ly Đại Quân (***)

Nhiễu “Giường” Lộng Thanh Mai – Bổn Điểu Tiên Phi (***)

Nhược Ly – Hiểu Mộng Sương Thiên

Niên Niên Hữu Dư – Minh Dã (***)

Nữ Đế Tà Hậu – Quân Ngôn Hoan (***)

Nữ Thượng Nữ Hạ (Trường Tình) – Minh Dã (***)

Nữ Vương x Nữ Vương – Trinh Thiên (***)

Ôm Đầu, Ngồi Xuống! – Diệp Sáp (***)

Phá Bình Phá Suất – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Phá Bình Cũng Muốn Ôn Nhu Suất – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Phất Huyền Thập Tam Khúc – Lưu Diên Trường Ngưng

Phi Sắc Khuynh Thành – Hiểu Mộng Sương Thiên (***)

Phong Hoa Tuyết – Ái Hữu Đa Viễn

Phong Hoa Tuyết.Nguyệt Vũ – Ái Hữu Đa Viễn

Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi – Hồ Ly Đại Quân

Phu Nhân Tại Thượng – Minh Dã (***)

Phúc Hắc Cô Nương Ngươi Rốt Cuộc Muốn Như Thế Nào (***)

Phượng Hoàng Hoa – Tuyệt Ca (***)

Phượng Hoàng Hoa • Tục – Tuyệt Ca (***)

Phượng Linh Kỷ – Tái Kiến Đông Lưu Thủy

Qua Điền Lý Hạ – Tái Kiến Đông Lưu Thủy (***)

Quân Cảnh Tình Duyên – Phong Dã

Quyến Luyến Ngô Sư – Vân Võng Nhiên (***)

Quỷ Mê Tâm Khiếu – Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt (***)

Quỷ Y Sát – Tang Lý (***)

Song Phi Yến – Lạc Khuynh

Sử Thượng Đệ Nhất Thụ – Ninh Viễn (***)

Ta Bản Phúc Hậu – Tuyệt Ca (***)

Ta là ai của ngươi – Linh Điểm Để Đạt

Tam Vạn Anh Thích Truy Thê Ký – Bằng Y Úy Ngã (***)

Tác Tử – Ninh Viễn

Tẩu Tẩu – Tây Bối Chân Tử

Thanh Mai Trúc Mã – Diệp Sáp

Thân Mật Quan Hệ – Ti Mộ (***)

Thật Ra Thì Ta Rất Thuần Khiết – Diệp Sáp (***)

Thiên Sách Tiểu Yêu – Tuyệt Ca

Thiết Ngục Mê Tình – Hiểu Bạo (***)

Thiếu Nữ Tình Hoài Tổng Thị Thi – Hiểu Bạo

Thu Phục Lạnh Lùng Thụ Bằng N Loại Tư Thế – Ninh Viễn

Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan – Nhất Dạ Khinh Chu

Thủy Hỏa Giao Dung – Bằng Y Úy Ngã (***)

Thủy Tiên Có Gai – Minh Dã (***)

Thụ Hà Khổ Vi Nan Thụ – Diệp Sáp (***)

Thụ Thụ Tương Thân (Nữ Nhân Bất Phôi) – Minh Dã (***)

Thục Nữ Thời Đại – Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc (***)

Tiên Thương Chi Luyến – Hiểu Bạo

Tiểu Hồng Mạo Cùng Đại Hôi Lang – Tam Đồ Nguyệt Đế

Tinh Thuần Thiên Không – Tái Kiến Đông Lưu Thủy 

Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng – Hiểu Bạo

Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản – Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình (***)

Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế (***)

Tổng tài lão bà, chờ ta một chút! – Phá Quân Tinh (***)

Trói Buộc Tình Yêu (Thúc Tình) – Băng Ngôn (***)

Trọng Sinh Chi Biểu Tiểu Thư – Lạc Khuynh (***)

Trọng Sinh Chi Đôn Canh – Vân Võng Nhiên (***)

Trọng Sinh Chi Muốn Nói Ra Tiếng Yêu – Tích Trần (***)

Trọng Sinh Chi Nhân Quả Không Tuần Hoàn – Đẩu M (***)

Trọng Sinh Chi Phù Vân – Vân Võng Nhiên (***)

Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký – Bằng Y Úy Ngã (***)

Trọng Sinh Chi Tương Ái Tương Sát – Hiểu Bạo 

Trường Phượng Khuynh Nhan – Tang Lý

Tú Ái – Tái Kiến Đông Lưu Thủy (***)

Tử Long Kiếp – Tuyệt Ca (***)

Tử Vu Tạc Thiên – Phượng Triệt

Việt Tố Việt Ái – Hiểu Bạo (***)

Xin Lỗi, Nhan Sắc Của Ta Là Điên Đảo – Lưu Ly Tú

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng – Diệp Sáp

Xuất quỹ thì có thể thế nào – Linh Điểm Để Đạt (***)

Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm – Ti Mộ (***)

Xuyên Thành Nhị Tiểu Thư – Tái Kiến Đông Lưu Thủy (***)

Yêu Mẹ Hắc Đạo Của Ta – Hồ Ly Đại Quân

Yêu Tam Nhi, Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên! – Xà Mục Sắc

Yêu Họa – Ninh Viễn 

Yêu Thụ – Phượng Khi Vũ

Yêu Thương – Vô Nhân Lĩnh Thủ

 
Updating…

 

Advertisements

30 thoughts on “List QT

 1. Cảm ơn bạn rất nhiều, đây là trang Bách hợp mình thích nhất, hình như cách ngày mình đều vào thăm đây xem có truyện mới không.
  Đối với mình đây là một ngôi nhà nhỏ cho dân yêu thích truyện Bách hợp ấy 😀

  Nếu có thể bạn có thể post truyện “Đừng nói một tiếng yêu” được ko, truyện đó rất hay nhưng qt mình đã đọc khó hiểu quá.

  Anyway, chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống 🙂

  • Thật ra thì dạo này mình không có thời gian nên không thể tìm và up đều đặn như lúc trước nữa. Nhưng mỗi lần up thì mình cũng cố gắng chọn truyện nào đọc dễ hiểu 1 tí, vì bản thân mình có nhiều truyện đọc cũng ko hiểu mấy. Và cám ơn bạn đã ủng hộ, lâu lâu mình cũng sẽ tìm và up lên vài bộ, mình cũng ko muốn để nó đóng bụi lâu quá đâu ~.~
   btw, have a nice day~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s